Inštitut Integra

Inštitut je ustanovljen kot strokovni neprofitni zavod za področje izvajanja socialnih storitev, izobraževanja, rehabilitacije in trga dela. S svojim poslanstvom in zagotavljanjem storitev posredno deluje na širokem področju krepitve socialnega dialoga, aktivnega državljanstva, integracij - zlasti na trgu dela, predvsem pa razvoja socialnih inovacij in njih implementacije v skupnost.

Z zagotavljanjem strokovnih in drugih specialističnih storitev na področju zaposlitvene rehabilitacije, skupnostnih ter socialno varstvenih programov, izvaja med drugim vrsto izobraževalnih seminarjev, delavnic, predavanj, svetovanj za strokovnjake različnih strok in razvoja človeških virov nasploh – uporabljajoč moderne, inovativne in izobraževalno-sistemske pristope in metode pri delu s skupino in posameznikom.

S svojim strokovnim delovanjem, zlasti pa težnjo po inovativnosti ponudbe in programov,  je tesno vpet tudi v evropske integracije, zlasti na področju izobraževanja odraslih.      

V inštitut delujemo specializirani strokovnjaki s področij:   

  • razvoja človeških virov
  • treninga socialnih veščin
  • doktrine socialne in delovne rehabilitacije v zaposlitveni rehabilitaciji
  • psiho-socialnih in dinamskih pristopov pri delu s posameznikom in malo skupino
  • socialnega managementa
  • oblikovanja timov in razvoja timskih veščin
  • programov train-the-trainers (usposabljanja trenerjev za različne programe)
  • socialnih inovacij
  • kvantnega učenja
  • razvoja in raziskav

 

Zaradi tega potreba pri zaposlovanju kadrov temelji na najmanj univerzitetni ali visoki strokovni izobrazbi s pridobljeno specializacijo, oziroma magisterijem in/ali doktoratom znanosti.

 

Zaposleni strokovni delavci so zavezani nenehnemu strokovnemu izpopolnjevanju in dodatnemu izobraževanju.