Evropska integracija

Integracija, učenje, krepitev socialnega dialoga

Pojem integracije se v današnji postmoderni družbi uporablja vse pogosteje. Kot takšen v svojem bistvu predstavlja fizično, duševno in socialno povezovanje posameznika z njegovim okoljem. Čimbolj je z njim povezan in vanj integriran, tem bolje opravlja svoje funkcije in vsakodnevne vloge. V moderni humanistični teoriji je socialna vključenost sinonim in predpogoj za storilnostno uspešnost.

V INTEGRI pridajemo konceptu konkreten praktični pomen, tako znotraj pomena odnosov, kot širše socialne in delovne inkluzivnosti, pri čemer imamo v ospredju vedno človeka. Slednjega obravnavamo celostno in z etosom (gl.etični kodeks), usposabljajoč ga zlasti na ravneh, ki:

• razvijajo njegove osebnostne in socialne kompetence
• spodbujajo in krepijo njegovo učinkovitost
• nudijo možnosti in spodbude za razvoj delovnih kompetenc
• povečujejo njegov delovni učinek v podjetjih, organizacijah in administracijah
• izboljšujejo njegovo delovanje in pristojnosti odločanja na trgu dela
• s spodbujanjem aktivnega državljanstva, omogočajo njegovo aktivno udeležbo na ustreznih političnih ravneh

Evropska integracija

Kot aktivni partnerji se povezujemo in sodelujemo znotraj evropskih integracij, zlasti na področju pridobivanja kvalifikacij na trgu dela in vseživljenjskega učenja. V tem smislu znotraj vzpostavljenih evropskih partnerstev oblikujemo ustrezne inovativne socialne in izobraževalne modele, ali pa slednje kot dobre prakse prenašamo tudi v naš prostor z:

• informacijami o trgu dela, pripravo konceptov ustreznih usposabljanj, pridobivanj kvalifikacij in povezovanj v mreže
• zaposlovanjem s poudarkom na pridobivanju poklicnih kvalifikacij, njih razvijanju in izboljševanju učnega načrta (kurikuluma)
• prenosom modernih izobraževalnih tehnologij v poklicno izobraževanje
• razvojem, prenosom in implementacijo specializiranih usposabljanj za bodoče podjetnike v različnih državah
• informacijami in svetovanji, ob upoštevanju dostopa k pridobivanju sredstev Evropskih programov za poklicno izobraževanje in usposabljanje
• oblikovanjem projektov, ki pridajejo skupno dodano vrednost človeškim virom pri razvoju skupnosti